Barnehagen vår er åpen mandag - fredag kl. 07.00 - 16.30.

Vi har sommer stengt i juli.

Vi holder også stengt i juleuken og i påskeuken.

Barnehagen er godkjent for barn fra 0 til 6 år.

 

Vi følger de kommunale takstene( gjelder ikke matpengene) 

100 % plass : 3000,-

80% plass: 2749,-

60% plass: 2103,-

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr2 og 50% for barn nr 3.

Tillegg:

Mat penger: 250,- for 100%, 200,- for 80%, 170,- for 60%( ikke kommunens takster)

 

For familier med lav inntekt, kan man søke Ringsaker kommune om foreldre redusertbetaling.

       Vi tilbereder 2 måltider hver dag + frukt. Varm mat 3- 4 ganger i uken.(melk og vann)

Ev frokost må tas med selv.

Det betales for 11 mnd.

Del denne siden